• Levende bilder som historisk kilde 

      Helseth, Tore (Arbeidsnotat, Working paper, 1998)
      Det 20. århundre har på mange måter vært de levende bildenes århundre. Gjennom filmens og fjernsynets bilder er utallige øyeblikk av fortid fastholdt, på en måte som ingen medier før har kunnet gjøre. Disse medienes ...