• Brukertilpasset teknologi for tryggere hjem : en samhandlingsprosess 

      Amundsen, Steinar; Henriksen, Arent M.; Lilleengen, Alf Mathias (Master thesis, 2009)
      Den demografiske utviklingen i Norge og Europa viser at andelen eldre i befolkningen stadig øker. Utviklingen genererer et behov for større ressurser til helse og omsorgssektoren, samtidig presser kravet til nye eller ...