• Elg som næring: Et forprosjekt om forvaltning av ressursen elg i områder med rovdyr, trafikk og aktivt skogbruk 

   Storaas, Torstein; Andreassen, Harry Peter; Gundersen, Hege; Kastdalen, Leif; Brottveit, Ånund; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Fremming, Odd Reidar; Henriksen, Hege; Hesjadalen, Magnar (Rapport;11/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vi har utformet en skisse for et prosjekt som skal gi svar på om elgbestanden i Stor-Elvdal kan gi grunnlag for en økonomisk levedyktig, og økologisk bærekraftig, næringsvirksomhet. Prosjektet er delt i økologiske ...
  • Lauv på innmark som elgfôr: En kunnskapsoversikt 

   Hesjadalen, Magnar (Rapport;14/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Utredningen søker å gi en kunnskapsoversikt over hva som er kjent om produksjon av lauv som elgfôr for nordiske forhold. Kapittel 1 og 2 gir en historisk bakgrunn for elgens beitegrunnlag, og hvordan problemene arter ...