• Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite 

   Tofastrud, Morten; Zimmermann, Barbara; Devineau, Olivier; Hessle, Anna; Aletengqimuke, Sukebate; Dickel, Lisa; Hegnes, Hilde; Møllevold, Ole Henrik; Skoglund, Bjørn Holmen; Spedener, Mélanie (Skriftserien;35/2019, Research report, 2019)
   Politiske målsetninger om økt storfekjøttproduksjon i Innlandet gjør at storfebeiting i utmark er forventet å øke, og da særlig andelen av spesialiserte, internasjonale kjøttferaser. Storfe er avlet til å yte maksimalt på ...
  • Classification of behaviors of free-ranging cattle using accelerometry signatures collected by virtual fence collars 

   Versluijs, Erik; Niccolai, Laura Jeanne; Spedener, Mélanie; Zimmermann, Barbara; Hessle, Anna; Tofastrud, Morten; Devineau, Olivier; Evans, Alina (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Precision farming technology, including GPS collars with biologging, has revolutionized remote livestock monitoring in extensive grazing systems. High resolution accelerometry can be used to infer the behavior of an animal. ...
  • Weight gain of free-ranging beef cattle grazing in the boreal forest of south-eastern Norway 

   Tofastrud, Morten; Hessle, Anna; Rekdal, Yngve; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Young forest stands and clearcuts in the boreal forest created by modern forestry practices along with meadows of abandoned summer farms may contribute as feeding areas for beef cattle. The patchy distribution and varying ...