• Reklamasjoner for eiendomsmeglingstjenester 

      Hilden, Andrea; Thorpe, Solfrid (Bachelor thesis, 2016)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg i hvilke typer saker megler får medhold i klagesaker fra reklamasjonsnemnda fra eiendomsmeglingstjenester. Med større og større fokus på forbrukers rettigheter vil reklamasjoner på ...