• Kroppspress blant tenåringsgutter i kroppsøving 

      Hjellup, Lasse Levin (Bachelor thesis, 2017)
      Tittel: Kroppspress blant tenåringsgutter i kroppsøving Problemstilling: Hva påvirker tenåringsgutters syn på egen kropp? Underproblemstilling: Hvordan kan kroppsøvingslærere hjelpe tenåringsgutter med å håndtere ...