• Konsekvenser på virkesproduksjon av endrede transportkostnader - fra FAS til CIF 

      Bergseng, Even; Hoen, Hans Fredrik; Veisten, Knut; Økseter, Petter (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2004)
      Det eksisterer to hovedprinsipper for levering av varer mellom produsenter og konsumenter i innsatsfaktormarkeder. Enten kan leverandøren stå for transport, eller så kan kjøperen ta seg av transport fra produksjonssted til ...