• Utvikling av autostyring med utgangspunkt i AgOpenGPS 

      Hogne, Ingeborg (Bachelor thesis, 2023)
      Norsk: Presisjonsjordbruk er et dagsaktuelt tema. For best mulig økonomisk og miljømessig utnyttelse av landbruksarealet kan presisjonsjordbruk være et viktig hjelpemiddel. Et hjelpemiddel innen presisjonsjordbruk er ...