• Digital undervisning og annen digital samhandling under covid-19, hva er lært, og hva bør utvikles videre? 

   Madsbu, Jens Petter; Hole, Åse Storhaug; Myklebø, Sigrid; Syversen, Trine Løvold; Wedum, Gunhild; Hermanrud, Inge; Lervik, Monica Johannesen; Strand, Mona (Skriftserien;20/2021, Research report, 2021)
   Formålet med studien er å kartlegge studentenes opplevelse av egen studiesituasjon og læringsutbytte under nedstengningen på grunn av covid-19 i perioden medio mars til medio juni 2020. Mer presist er hensikten med studien ...
  • Educating Managers in Knowledge Intensive Organizations 

   Haave, Hanne Marit; Hole, Åse Storhaug; Vold, Tone (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Education boosts leaders’ confidence and competence level. A survey undertaken at Hedmark University of Applied Science shows that managers that enroll in studies in Organization and Management claim that studying has been ...
  • Invisible work, making visible differences. Facilitating transformative learning circles. 

   Hole, Åse Storhaug; Haave, Hanne Marit; Hermanrud, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The paper addresses the facilitation of experience based knowledge sharing through inter-organizational networking and dialog across the Nordic countries. Organizations nowadays look for ways to facilitate new thinking and ...
  • Søkelys på nye varslingsregler 

   Haugen, Anne Oline; Hole, Åse Storhaug (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Artikkelen drøfter om varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er tilstrekkelige med hensyn til å bedre varslingsaktiviteten og til å gi varsleren vern. «Tilstrekkelig» belyses her både ved en gjennomgang av Varslingsutvalgets ...
  • Whistleblowing and Mindful Organizing in High-Risk Organizations 

   Bakken, Bjørn T.; Hole, Åse Storhaug; Haugen, Anne Oline; Lund, Per Olav (Chapter, 2019)