• Takk for møtet - om møtevirksomheten i en statlig etat 

      Holm, Trine Anderdal (Master thesis, 2011)
      Masteroppgaven omhandler et tema som jeg lenge har ønsket å forske på - møtevirksomhet i en statlig etat. Jeg fremsetter tidlig i oppgaven fire problemstillinger: 1. Hvordan oppfatter etatens ledergruppe effektiviteten i ...