• Faktorer som påvirker valg av hjemmekontor. 

      Holte, Espen; Kragelund, Jan Bols (Master thesis, 2021)
      COVID-19 pandemien har medført en kraftig økning i bruk av hjemmekontor. Selv om det foreligger moderate mengder av forskning på området innenfor bruk av hjemmekontor før COVID-19 har pandemien eksponert en langt større ...