• Gratisarbeid –et tegn på trivsel og motivasjon? 

      Hurlen, Bjørn, Kjetil (Master thesis, 2017)
      Jeg har i denne studien benyttet meg av en kvantitativ metode for å bekrefte følgende hypotese: Ansatte på lavt nivå i Forsvaret har en arbeidsmoral som kommer til uttrykk gjennom et ønske om å prestere på høyt nivå i sitt ...