• En studie om elevenes holdninger til problemløsende matematikk 

      Hystad, Johanne (Master thesis, 2022)
      Hensikten med denne studien er å ta tak i fagfornyelsen og ett satsningsområdene innenfor denne: problemløsning. Problemstillingen er «Hvilke holdninger har elever på 9. trinn til problemløsning i matematikkfaget?». Med ...