• Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker 

   Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (Forskningsrapport;162, Research report, 2014)
   (BPA). Dataene viser både kommunal variasjon og fellestrekk i form av trender eller mønstre på tvers av kommunene. Det er variasjon mellom kommunene når det gjelder hva slags arbeidsgivere som benyttes og hvordan BPA-ordningen ...
  • Myndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenester 

   Jenhaug, Line (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Den norske velferdsstaten er under press, spesielt på grunn av den forestående eldrebølgen. I denne artikkelen analyseres Meld. St. nr. 29 (2012–2013) «Morgendagens omsorg», for å belyse hvilke forventninger myndighetene ...
  • Personal Assistance for Families with Disabled Children 

   Jenhaug, Line; Askheim, Ole Petter (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Personal assistance (PA) is seen as an important tool for empowerment, independence and participation for disabled people, traditionally for adults. In Norway, PA was extended to families with disabled children in 2006, ...