• Eiendomsmeglers utfordringer ved prosjektsalg 

      Torp, Solveig; Jevne, Oda Sofie Lien (Bachelor thesis, 2016)
      I Norge i dag bygges det for få boliger i forhold til det behovet tilsier. Eiendomsmeglers rolle for nye prosjekter vil derfor være viktig i det fremtidige boligmarkedet. Å selge boliger som er helt nye og ikke ferdigstilte ...