• Lærerrollen og elevenes motivasjon i kroppsøving 

      Johansen, Caroline Fjeldberg (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvordan kan lærerrollen være med på å påvirke elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Teori: Teorikapittelet tar for seg sentrale begreper som omhandler læreplanen, motivasjon og motivasjonsteorier, med ...