• Ensomhet blant eldre i koronaens tid 

      Johansen, Kjersti Rongved (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Antall voksne over 65 år øker og stadig flere bor alene. Det er en påvist sammenheng mellom ensomhet, sosial isolasjon og dårlig psykisk og fysisk helse blant eldre og man vet at mange sliter med ensomhet i dag. ...