• Stasjonsundervisning. 

      Johansen, Randi (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Denne oppgaven tar for seg følgende problemstilling “Hvordan opplever elever på 9.trinn læring gjennom stasjonsundervisning i forhold til tradisjonell undervisning i temaet geometri?”. I følge opplæringsloven har ...