• Muntlighet som verktøy 

      Johnsgård, Line (Master thesis, 2023)
      Muntlighet har blitt et omdiskutert og svært viktig tema i norskfaget. Målet for de muntlige ferdighetene er at elevene skal være i stand til å takle fremtidens situasjoner, og det ligger dermed et stort ansvar på lærerne ...