• En innovativ og bærekraftig utvikling i BAE-næringen 

      June Braa Refseth (Master thesis, 2023)
      Bygg, anlegg og eiendomsnæringen har en nøkkelrolle mot en bærekraftig utvikling grunnet deres påvirkning på miljøet. Denne næringen omtales ofte som 40% næringen, da de globalt står for cirka 40% av utslipp, ressurs-, og ...