• Fra rådgiver til "karrierelærer" 

      Kari Anspach Klippen (Master thesis, 2023)
      Livslang karriereveiledning er ikke et nytt fenomen i norsk sammenheng. Med påvirkning fra overnasjonale sammenslutninger som OECD og EU, har det de siste tiårene blitt satset på et helhetlig system for livslang ...