• God livskvalitet ved livets sluttfase 

      Barbosa Da Silva de Lima, Rebeca; Keita, Teneh (Bachelor thesis, 2017)
      BAKGRUNN: Siden dette er vår siste eksamen i sykepleierutdanningen ønsket vi dermed å ha fokus på et tema som begge har interesse for og erfaring med. Vi ønsket også å tilegne oss mer kunnskap om dette teamet, siden den ...