• Vampyren – fra monster til idol 

      Kessler, Viktoria Berger (Bachelor thesis, 2015)
      I denne oppgaven skal jeg svare på problemstillingen om hvordan representasjonen av vampyren har forandret seg i audiovisuelle medier siden 2000-tallet. For å besvare dette har jeg valgt ut tre forskjellige audiovisuelle ...