• Fra redsel for å feile til opplevd mestring 

      Knutsen, Mia Helene (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven er et resultat av en praksisnær utfordring jeg som karriereveileder/jobbspesialist møter til daglig i min jobbhverdag. Jeg jobber med ungdom som har falt utenfor og som ikke er i noen aktivitet. ...