• Comparison of Conventional and IPM Cropping Systems: A Risk Efficiency Analysis 

   Su, Ming; Lien, Gudbrand; Korsæth, Audun; Hardaker, J. Brian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To support decision-makers considering adopting integrated pest management (IPM) cropping in Norway, we used stochastic efficiency analysis to compare the risk efficiency of IPM cropping and conventional cropping, using ...
  • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

   Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk Rapport, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...