• «Vi har undret oss over kongler mange ganger før» 

      Korsrud, Silje Killi (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Dette er en bachelor ved Høgskolen Innlandet, avdeling Hamar, Luna, våren 2018. Hovedfokuset for dette studiet har vært barns utvikling, lek og læring. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i hvilken rolle ...