• Elevmedvirkning, mye mer enn elevens stemme 

      Kvammen, Hilde (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven i tilpasset opplæring omhandler elevmedvirkning i skolen. Tematikken er undersøkt i en skole hvor elevmedvirkning har en svært sentral rolle, Montessoripedagogikken. Fenomenet er undersøkt med følgende ...