• Fellesskap, styrke og stolthet : om empowermentprosesser i praksis 

      Løken, Kårhild Husom (Master thesis, 2008)
      Oppgaven beskriver et prosjekt som gikk fra 2004 til 2007 hvor hovedmålsettingen har vært å styrke brukermedvirkningen på psykisk helsefeltet. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse, to Hedmarks ...