• ”Motivasjon og læring i matematikk” 

      Løvstad, Karl Martin (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Motivasjon og læring henger sammen. Målet med denne oppgaven er å undersøke ved hjelp av teoretiske rammer og kvalitativ metode hvordan tre matematikklærere på ulike trinn i barneskolen arbeider for å motivere ...