• Kultur, politikk og kvalitet: Offentlig debatt om kulturpolitikk 

      Larsen, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Kvalitet er et begrep det er krevende å definere for kulturpolitikere. Likevel har det seilt opp som ett av de mest sentrale begrepene i den kulturpolitiske diskursen. I et forsøk på å forstå denne prosessen, har jeg studert ...