• Eldre kvinners erfaring med osteoporotiske brudd i ryggen 

      Kumlin, Marianne; Lerdal, Anners (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Bakgrunn: Osteoporoserelatert vertebralfraktur rammer mange eldre kvinner og er ofte en underdiagnostisert tilstand. Hensikt: Studien beskriver eldre kvinners erfaringer med å leve med osteoporoserelatert vertebralfraktur ...