• Omsorgsfulle relasjoner mellom barn og voksne. 

      Lillemoen, Lisa-Maria (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg, og den omhandler hvordan de ansatte i barnehagen vektlegger omsorg i det pedagogiske arbeidet for de yngste barna i barnehagen. I dag går over 80% av landets ettåringer ...