• Tilpasset opplæring ved bruk av digitale verktøy 

      Lindsø, Martin Syrstad (Master thesis, 2021)
      Norsk: Digitale verktøy har fått en dominerende plass i skolen. Digitale verktøy kan hjelpe lærere med å tilpasse opplæringen til det store mangfoldet av elever i skolen. Selv om digitale verktøy er godt egnet til dette, ...