• Alle barn har en gnist i seg- alt vi trenger er å tenne den. 

      Line Roser Häggbom (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Inkludering for alle er et viktig utdanningspolitisk mål i Norge. Det handler om å fremme et bærekraftig samfunn gjennom å forebygge psykisk uhelse i befolkningen, slik at flere kan bidra i arbeidslivet og ...