• Sosial ulikhet og barns fysiske aktivitet: en litteraturstudie 

      Lorentzen, Kristine Uv (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Denne bacheloroppgavens problemstilling omhandler i hvilken grad sosial ulikhet påvirker barns aktivitetsvaner. Emneknagger som sosioøkonomisk status, sosial-, kulturell-, og økonomisk kapital og habitus blir ...