• Glemsk, men ikke glemt! 

      Hansen, Marianne; Lundquist, Anne Karin (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Vil hjemmeboende personer med demensdiagnose bli en utsatt gruppe etter samhandlingsreformen? Avgrensning: Ut i fra problemstillingen vi har valgt oss må vi foreta noen avgrensninger. Det finnes ulike ...