• Browsing by giraffe in heterogeneous savanna 

   Mahenya, Obeid John (Doctoral thesis, 2017)
   Understanding foraging behaviour of wild animals is an important step for wildlife management and conservation and for learning the animal’s role in the ecosystem. I used Maasai giraffe (Giraffa camelopardalis tippelskirchi ...
  • Cascading effects of moose (Alces alces) management on birds 

   Mathisen, Karen Marie; Skarpe, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Large herbivores often have key functions in their ecosystems, and may change ecosystem processes with cascading effects on other animals. The mechanisms often involve relocations of resources of various kinds, including ...
  • Contrasting responses of two passerine bird species to moose browsing 

   Mathisen, Karen Marie; Pedersen, Simen; Nilsen, Erlend Birkeland; Skarpe, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Large herbivores may modify the ecosystem in a way that affects habitat quality and resource availability for other fauna. The increase in wild ungulate abundance in many areas may therefore lead to ecosystem changes, affecting ...
  • Drone-borne monitoring of moose 

   Mayer, Martin; Vogler, Thomas; Ausilio, Giorgia; Kirchner, Theresa; Mathisen, Karen Marie; Evans, Alina L.; Eriksen, Ane; Heurich, Marco; Naumov, Vladimir; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport;4/2024, Research report, 2024)
   Norsk: Droner er en lovende ny teknologi for overvåking av viltbestander. I dette prosjektet evaluerte vi bruken av droner som et verktøy for overvåking av elg (Alces alces) populasjoner og beiting i den skandinaviske ...
  • Ecological Effects of Wolves in Anthropogenic Landscapes: The Potential for Trophic Cascades Is Context-Dependent 

   Ausilio, Giorgia; Sand, Håkan; Månsson, Johan; Mathisen, Karen Marie; Wikenros, Camilla (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In recent years, large predators have made a comeback across large parts of Europe. However, little is known about the impact that recolonizing predators may have on ecosystems with high degrees of anthropogenic influence. ...
  • Effects of cattle grazing on young spruce trees in boreal production forest 

   Spedener, Mélanie; Mathisen, Karen Marie; Hauer, Josh; Hérault, Rémi; Austrheim, Gunnar; Tofastrud, Morten; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The compatibility of forest livestock grazing with timber production is disputed, as livestock can damage young trees through browsing and trampling. At the same time, livestock grazing might reduce the growth of competing ...
  • Effects of Increased Soil Scarification Intensity on Natural Regeneration of Scots Pine Pinus sylvestris L. and Birch Betula spp. L. 

   Saursaunet, Mona; Mathisen, Karen Marie; Skarpe, Christina (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Effects of large carnivores, hunter harvest, and weather on the mortality of moose calves in a partially migratory population 

   Ausilio, Giorgia; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Aronsson, Malin; Milleret, Cyril Pierre; Nordli, Kristoffer; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Persson, Jens; Maartmann, Erling; Mathisen, Karen Marie; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Survival of juvenile ungulates represents an important demographic parameter that influences population dynamics within ecosystems. In many ecological systems, the mortality of juvenile ungulates is influenced by various ...
  • Elg som næring : elgarbeid på Evenstad 1995 – 2013 

   Storaas, Torstein; Mathisen, Karen Marie; Nicolaysen, Knut B. (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   I 1995 byrja me å studera elg og trafikk i Østerdalen. Då ulv etablerte seg i studieområdet, undersøkte me verknaden av ulv på elg. Sidan studerte me elgøkonomi før me såg på verknaden av elgfôring i samarbeid med Stor-Elvdal ...
  • En integrerad förvaltning av älg och skog 

   Skarpe, Christina; Mathisen, Karen Marie (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   I detta kapitel diskuterar vi möjligheten att i ökad omfattning utnyttja både värdet av skog och av älg genom en aktiv integrerad förvaltning av båda resurserna. En sådan samförvaltning bygger på att hålla ett ...
  • Effects of forest roads on oak trees via cervid habitat use and browsing 

   Mathisen, Karen Marie; Wójcicki, Adam; Borowski, Zbigniew (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Roads can affect animals in several ways, by affecting movement, space use, foraging behavior and mortality. As roads often have a negative effect on populations of birds and mammals, their effects are important for wildlife ...
  • Field selection of greylag geese (Anser anser) Implications for management of set-aside fields to alleviate crop damage 

   Teräväinen, Malin; Elmberg, Johan; Tennfors, Carina; Devineau, Olivier; Mathisen, Karen Marie; Månsson, Johan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Greylag geese (Anser anser) have been increasing in numbers in Europe during the last decades. They forage and roost in agricultural landscapes and may cause damage to sensitive crops. We studied field selection ...
  • Forest rehabilitation, biodiversity and ecosystem services in Java, Indonesia 

   Udayana, Cicik (PhD thesis in applied ecology;17, Doctoral thesis, 2019)
   Planting av trær i degraderte områder er en viktig restaureringsstrategi for å øke forsyningen av økosystemtjenester. Når vi planter spesifikke arter for enkelte formål, for eksempel tømmerproduksjon, kaller vi det ...
  • Giraffe browsing in response to plant traits 

   Mahenya, Obeid; Ndjamba, Johannes Kambinda; Mathisen, Karen Marie; Skarpe, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Intake rates by large herbivores are governed by among other things plant traits. We used Masai giraffe (Giraffa camelopardalis tippelskirchi Matschie) as study animals, testing whether they as very large browsers would ...
  • Gränsöverskridande älgförvaltning - Ekologiska förutsättningar 

   Ausilio, Giorgia; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Nordli, Kristoffer; Furuhovde, Erlend; Maartmann, Erling; Devineau, Olivier; Aronsson, Malin; Mathisen, Karen Marie (Oppdragsrapport;11/2023, Research report, 2023)
   Gjensidige påvirkninger mellom rovdyr og byttedyr formes av flere ulike faktorer inklusive type landskap de lever i og rovdyrenes jaktmetode. I landskap påvirket av mennesker kan disse interaksjonene endres av aktiviteter ...
  • Hierarchical foraging by giraffe in a heterogeneous savannah, Tanzania 

   Mahenya, Obeid; Mathisen, Karen Marie; Andreassen, Harry Peter; Skarpe, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Understanding foraging decisions made by wildlife at different spatio-temporal scales is important for wildlife management and conservation. We tested whether forag- ing decisions by Masai giraffe ( Giraffa ...
  • Hva gjør vi når det blir bråstopp i fôring av hjortevilt? Erfaringer fra Stor-Elvdal 

   Mathisen, Karen Marie; Vogler, Thomas (Skriftserien;20/2020, Research report, 2020)
   Vinterfôring av hjortevilt er en vanlig forvaltningspraksis i Norge. I Stor‐Elvdal kommune har de brukt silofôring av elg om vinteren i over 30 år, for å holde dem unna vei og jernbane. Formålet er å redusere antall ...
  • Hvordan elgens aktiviteter rundt fôringsplasser påvirker vegetasjon, småfugler og mus 

   Mathisen, Karen Marie; Pedersen, Simen (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Vi har studert hvordan elgbeiting og fôringsplasser for elg påvirker vegetasjon, småfugler og mus i Stor-Elvdal i perioden 2004-2011. Det viser seg at fôringsplasser påvirker elgens fordeling i landskapet om vinteren ...
  • The importance of evaluating standard monitoring methods: Observer bias and detection probabilities for moose pellet group surveys 

   Loosen, Anne Elizabeth; Devineau, Olivier; Zimmermann, Barbara; Mathisen, Karen Marie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Counting is not always a simple exercise. Specimens can be misidentified or not detected when they are present, giving rise to unidentified sources of error. Deer pellet group counts are a common method to monitor abundance, ...
  • Indirect effects of moose on the birds and the bees 

   Mathisen, Karen Marie (Acta Universitatis agriculturae Sueciae;2011:13, Doctoral thesis, 2011)
   Large herbivores are important drivers of ecosystem processes, affecting plant species richness and composition, primary productivity, habitat structure as well as nutrient cycling. Large herbivore activities may therefore ...