• Smertelindring - en barriere 

      Lian, Silje; Mathisen, Mia Beate (Bachelor thesis, 2014)
      Tittel: Smertelindring – En barriere Pain relief – A barrier Introduksjon: Det er en stadig økende forekomst av lungecancer i Norge. For å yte god pleie og omsorg til denne pasientgruppen kreves det kompetente og ...