• Uteskole - en arena for motivasjon og læring 

      Melby, Nils Henning (Master thesis, 2023)
      Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet. Masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse med det formål å finne svar på om arbeidsmetoden uteskole har positive kvaliteter som kommer elevene ...