• Utvikling av elevens personlige musikalske uttrykk. 

      Minge, Ingvald Holmen (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: I denne oppgaven tar jeg for meg teorier, metoder og syn på musikalitet en instrumentlærer kan bruke for å utvikle elevens personlige musikalske uttrykk. Jeg tar for meg forskjellige teorier innen instrumentaldidaktik, ...