• Lesestrategier 

      Myrvold, Mona (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Denne teoretiske bacheloroppgaven tar for seg lesestrategier og søker svar på hvordan man kan undervise i lesestrategier for elever på mellomtrinnet. Gjennom teori som omhandler fremming av leseforståelse etter ...