• Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen 

   Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Frugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A.; Milner, Jos; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut B.; Nilsen, Erlend B.; Rønning, Håvard; Solberg, Erling J.; Steinset, Ole K.; Strømseth, Thomas; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Aalbu, Frode (Oppdragsrapport;1/2008, Research report, 2008)
   Norsk: Fra 1997 til 2005 hevdet ulv revir på Koppangkjølen i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, Hedmark Fylke. Vi fulgte elgbestanden i området gjennom SETT ELG, takseringer fra helikopter og ved hjelp av radiomerkede elger. ...
  • Elg som næring : elgarbeid på Evenstad 1995 – 2013 

   Storaas, Torstein; Mathisen, Karen Marie; Nicolaysen, Knut B. (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   I 1995 byrja me å studera elg og trafikk i Østerdalen. Då ulv etablerte seg i studieområdet, undersøkte me verknaden av ulv på elg. Sidan studerte me elgøkonomi før me såg på verknaden av elgfôring i samarbeid med Stor-Elvdal ...
  • Prosjekt Elg – trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004 : hvordan unngå elgpåkjørsler på vei og jernbane 

   Storaas, Torstein; Nicolaysen, Knut B.; Gundersen, Hege; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Jernbaneverket Hovedkontoret, Jernbaneverket Region Nord, Statens vegvesen Hedmark, Stor-Elvdal kommune, Stor-Elvdal Grunneierforening og Høgskolen i Hedmark, Evenstad gjennomførte i årene 2000 – 2004 et prosjekt ...