• Vennligst ikke tving meg 

      Holter, Silje L.; Noorzai, Ahmad F. (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Tema for oppgaven er bruk av tvang i sykepleie til pasienter med FLD. Med dette som utgangspunkt har vi formulert følgende problemstilling: Hvordan kan nyutdannede sykepleiere, gjennom sykepleier-pasien ...