• Styring, kontroll og tilsyn ved anbud 

      Mæhlum, Nina; Norberg, Inger Johanne (Student paper, others, 2011)
      Denne oppgaven tar for seg arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn i Oslofjorden, og styring, kontroll og tilsyn i forbindelse med dette. Vi har foretatt intervjuer av politikere, involverte fagfolk og fagmyndigheten, ...