• Elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. 

   Nordahl, Sigrid Øyen (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. I motivasjon skiller vi mellom indre og ytre motivasjon. Det finnes flere ulike teorier om motivasjon og hvordan vi kan øke ...
  • God opplæring for alle. Kvalitetsutvikling i Ytre Helgeland. Sluttrapport 2018-2023. 

   Håland, Kjersti Sørmoen; Løken, Gro Helstad; Holth, Anne Cathrine; Merkelbach, Friederike; Nordahl, Sigrid Øyen (Oppdragsrapport;6/2024, Research report, 2024)
   Høsten 2018 inngikk Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU, et samarbeid med kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna om forsknings- og forbedringsprosjektet God opplæring for alle. Samarbeidet om dette ...
  • Kultur for læring i barnehagen: Rapport T1 til T2 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Sigrid Øyen (Skriftserien;3/2020, Research report, 2020)
   Dette er den andre rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» (KFL) i alle barnehager i Hedmark/Innlandet fylke og er basert på to spørreundersøkelser gjennomført i 2017 og 2019. Ca. 2600 4.- og 5. åringer har gjennom ...
  • Kultur for læring i barnehagen: Resultater fra kartleggingsundersøkelser T1 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen (Oppdragsrapport;2/2018, Research report, 2018)
   Dette er den første rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» i alle barnehager i Hedmark fylke. 4 og 5 åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse gitt uttrykk for hvordan de opplever ulike sider ved ...
  • Kultur for læring i barnehager: Resultater fra T1, T2 og T3 2017 - 2022 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Sigrid Øyen; Grøtlien, Veronica; Karlsen, Aina Kjernli (Oppdragsrapport;21/2023, Research report, 2023)
   I denne rapporten presenteres arbeidet i Kultur for læring - barnehagen 2017-2021. Denne rapporten vil sammen med rapporten fra T1 (Sunnevåg, Nordahl og Nordahl 2018) og rapporten fra T2 (Sunnevåg og Nordahl 2020) vise ...
  • Kultur for læring i skolen: Hedmark: Rapport fra kartleggingsundersøkelsen T1 

   Nordahl, Thomas; Egelund, Niels; Nordahl, Sigrid Øyen; Sunnevåg, Anne-Karin (Oppdragsrapport;6/2018, Research report, 2018)
   I denne kartleggingsundersøkelsen i alle grunnskoler og kommuner i Hedmark har elever, foreldre, lærere og skole­ledere vært informanter. Svarprosenten er gjennomgående svært høy, så vi kan med høy grad av sikkerhet si at ...
  • Lavt presterende elever i matematikk. 

   Nordahl, Sigrid Øyen (Master thesis, 2017)
   Norsk: De foreløpige eksamensresultatene fra våren 2017 i den videregående opplæringen viser at nesten to av fem elever strøk på matteeksamen i 2P. Det vil si at der en stor andel elever som går ut av videregående med ...
  • Skoleutvikling i 22 kommuner. Evalueringsrapport for «Kultur for læring». Resultater fra T1, T2 og T3, 2016 - 2020 

   Nordahl, Thomas; Gustavsen, Ann Margareth; Myhr, Lars Arild; Nordahl, Sigrid Øyen; Stranger-Johannessen, Espen; Løken, Gro Helstad (Skriftserien;24/2021, Research report, 2021)
   «Kultur for læring» er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har blitt gjennomført i alle grunnskoler og kommuner i gamle Hedmark fylke fra 2016 til ut skoleåret 20/21. Denne rapporten sammenfatter de kvantitative ...