• Elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. 

   Nordahl, Sigrid Øyen (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. I motivasjon skiller vi mellom indre og ytre motivasjon. Det finnes flere ulike teorier om motivasjon og hvordan vi kan øke ...
  • Kultur for læring i barnehagen: Rapport T1 til T2 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Sigrid Øyen (Skriftserien;3/2020, Research report, 2020)
   Dette er den andre rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» (KFL) i alle barnehager i Hedmark/Innlandet fylke og er basert på to spørreundersøkelser gjennomført i 2017 og 2019. Ca. 2600 4.- og 5. åringer har gjennom ...
  • Kultur for læring i barnehagen: Resultater fra kartleggingsundersøkelser T1 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen (Oppdragsrapport;2/2018, Research report, 2018)
   Dette er den første rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» i alle barnehager i Hedmark fylke. 4 og 5 åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse gitt uttrykk for hvordan de opplever ulike sider ved ...
  • Kultur for læring i skolen: Hedmark: Rapport fra kartleggingsundersøkelsen T1 

   Nordahl, Thomas; Egelund, Niels; Nordahl, Sigrid Øyen; Sunnevåg, Anne-Karin (Oppdragsrapport;6/2018, Research report, 2018)
   I denne kartleggingsundersøkelsen i alle grunnskoler og kommuner i Hedmark har elever, foreldre, lærere og skole­ledere vært informanter. Svarprosenten er gjennomgående svært høy, så vi kan med høy grad av sikkerhet si at ...
  • Lavt presterende elever i matematikk. 

   Nordahl, Sigrid Øyen (Master thesis, 2017)
   Norsk: De foreløpige eksamensresultatene fra våren 2017 i den videregående opplæringen viser at nesten to av fem elever strøk på matteeksamen i 2P. Det vil si at der en stor andel elever som går ut av videregående med ...