• Foreldresamtalen som faglig samtale om tro og livssyn 

   Nordberget, Edith Aune (Master thesis, 2018)
   Norsk: Denne masteroppgaven er skrevet ved Høgskolen i Innlandet innenfor temaet tilpasset opplæring. Jeg har brukt kvalitativ metode for å få svar på forskningsspørsmålet som er: Hvis en lærer av faglige grunner ønsker ...
  • Hjem – skole-samarbeid, – en kilde til bedre tilpasset RLE-undervisning? 

   Nordberget, Edith Aune (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Dagens RLE-lærer har i sitt klasserom flere forskjellige religioner og livssyn representert, og læreren har nå mulighet til å tilpasse sin undervisning til dette mangfoldet. Dette mangfoldet av religioner og livssyn ...