• Atferdsstudier på ulv i Slettås- og Osdalsreviret: Foreløpige resultater fra feltperioden januar–februar 2017 

   Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Holen, Frode; Dahl, Espen R.; Nordli, Kristoffer; Teräväinen, Malin; Fuchs, Boris; Svarstad, Ingvild B.; Fredriksson, Øyvind; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Oppdragsrapport;1/2017, Research report, 2017)
   Ulver i Slettåsreviret har i flere år blitt beskrevet som nærgående av lokalbefolkningen og media. Fem individer av flokken ble derfor merket med GPS-halsbånd i januar 2017, samtidig som ni ulver fra naboflokken i Osdalsreviret ...
  • Be aware of the big bad wolf: Intra-guild interactions influence wolverine behavior at wolf kills 

   Nordli, Kristoffer; Rogstad, Marius (Bachelor thesis, 2016)
   De fleste rovdyr er åtseletere i tillegg til å drepe egne byttedyr, for slike fakultative predatorer/ åtseletere avhenger ikke bare valget av om å spise kadaver eller drepe selv kun av tilgjengeligheten til matressursen, ...
  • Gränsöverskridande älgförvaltning - Ekologiska förutsättningar 

   Ausilio, Giorgia; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Nordli, Kristoffer; Furuhovde, Erlend; Maartmann, Erling; Devineau, Olivier; Aronsson, Malin; Mathisen, Karen Marie (Oppdragsrapport;11/2023, Research report, 2023)
   Gjensidige påvirkninger mellom rovdyr og byttedyr formes av flere ulike faktorer inklusive type landskap de lever i og rovdyrenes jaktmetode. I landskap påvirket av mennesker kan disse interaksjonene endres av aktiviteter ...
  • Sesongkonflikter mellom mennesker og ulv i områder med snø og trekkelg: Ulv i Slettåsreviret, 2009-2018: Utredning om ulv og bosetting del 5 

   Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Carricondo-Sanchez, David; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;12/2018, Research report, 2019)
   Mennesker bosatt innenfor ulverevir kan observere ulv, ulvespor eller sportegn i sitt nærmiljø, og det er ikke uvanlig at det blir debatt omkring ulvenes nærhet til bosetting og hvorvidt atferden som observeres er normal ...
  • Spatial and temporal cohesion of parents and offspring in a social large carnivore 

   Nordli, Kristoffer; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Maartmann, Erling; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Social organization in animals is a fundamental factor driving population dynamics and individual spatial distribution. Affiliation among kin is common in social groups, but kinship is no safeguard against intraspecific ...
  • A Standardized Method for Experimental Human Approach Trials on Wild Wolves 

   Eriksen, Ane; Versluijs, Erik; Fuchs, Boris; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Ordiz, Andres; Sunde, Peter; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Gillich, Benjamin; Michler, Frank; Nordli, Kristoffer; Sanchez, David Carricondo; Gorini, Lucrezia; Rieger, Siegfried (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   As wolves recolonize areas of Europe ranging from moderate to high anthropogenic impact, fear of wolves is a recurring source of conflict. Shared tools for evaluating wolf responses to humans, and comparing such responses ...
  • Ulvevalpers flokksamhold og områdebruk i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 2 

   Nordli, Kristoffer; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Carricondo-Sanchez, David; Maartmann, Erling; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;9/2018, Research report, 2019)
   Den grunnleggende enheten i en ulveflokk, også kalt familiegruppe, består av det revirmarkerende paret med en lederhann og en ledertispe samt deres avkom fra siste yngling og/eller tidligere valpekull. Flokkens gruppeatferd ...
  • Vilt i vind - Pilotstudier om vindkraftutbyggingens påvirkninger på elg, ulv, jerv og elgjegere 

   Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Di Bernardi, Cecilia; Dyngeland, Cecilie; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Berg, Erik; Helleberg, Philip; Jakobsen, Trym Eirik; Lund, Signe; Miltz, Cecilia (Oppdragsrapport;12/2023, Research report, 2023)
   Som et ledd i det grønne skiftet skjer det for tiden mye vindkraftutbygging i Skandinavia. Etablering av vindkraftverk fører til miljøendringer i form av hogst, infrastruktur som turbiner, transformatorer og kraftlinjer, ...