• Danning i KRLE gjennom kritisk tenkning og etisk bevissthet 

      Nordlund, Sturla Ledsaak (Master thesis, 2023)
      Danning står sentralt i dokumentene som regulerer virksomheten i den norske skolen. Overordnet del tydeliggjør at skolen har både et dannings- og utdanningsoppdrag. I lys av danningsoppdraget står kritisk tenkning og etisk ...