• GRENSEVILT 2 - Sluttrapport til Interreg Sverige-Norge 

      Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Esselin, Anders; Falkevik, Maria; Lund, Pia Knøsen; Løken, Øivind; Nordström, Jonas; Sand, Håkan; Wabakken, Petter (Commissioned report;8/2023, Research report, 2023)
      Indre Skandinavia kjennetegnes av et sammenhengende barskogområde med store viltbestander (naturarv) som preger regionens skogbruk og jakt (kulturarv). Til tross for at naturressursene er grenseoverskridende, forvaltes og ...