• Et tilbakeblikk på Bergensprosjektet 

      Norvald Nytræ, Monsen (Chapter, 2014)
      Bergensprosjektet var et flerårig forskningsprosjekt som ble gjennomført i Bergen kommune på slutten av 1980-tallet. Ettersom prosjektet fortsatt er svært relevant for hvordan vi kan videreutvikle kommuneregnskapet, vil ...